Medicare ռեսուրսներ ներգաղթյալ բնակչության համար

Կան մի շարք ռեսուրսներ և աջակցություն, որոնք հասանելի են տեղում և առցանց, որոնք կօգնեն պատասխանել Medicare-ի իրավասության, ապահովագրության և դիմելու վերաբերյալ հարցերին: Medicare-ն առաջարկում է գրավոր ռեսուրսներ մոտ երկու տասնյակ տարբեր լեզուներով, որոնց կարող եք հղում կատարել այս հոդվածի վերջում գտնվող ռեսուրսների աղյուսակում: Ռեսուրսներն ընդգրկում են մի շարք թեմաներ՝ սկսած Medicareի բաժիններից մինչև COVID-19 պատվաստանյութի փոխհատուցումը, մինչև թե ում հետ կապվել՝ ձեր Medicare-ի հարցերի պատասխանների համար:

Դուք միշտ կարող եք թարգմանչական օգնություն խնդրել, երբ հարցեր ունեք կամ կարիք ունեք օգտվելու առողջապահական ծառայություններից:

Ըստ Առողջապահության և Մարդկային Ծառայությունների Բաժնի (HHS), ծրագրերը, որոնք ստանում են դաշնային ֆինանսական աջակցություն, ներառյալ Medicaid-ը և Medicare A, C և D բաժինները, պետք է տրամադրեն լեզվական օգնության ծառայություններ, ինչպիսիք են թարգմանիչները և թարգմանված փաստաթղթերը: Medicare-ի և Medicaid ծառայությունների կենտրոնները (CMS) հասկանում են, որ Medicareի շահառուներն ունեն հաղորդակցմաևն լեզվական կարիքներ, որոնք պետք է բավարարվեն, որպեսզի նրանք ստանան որակյալ օգնություն:

Կարո՞ղ են Իմ ներգաղթյալ ծնողները կամ ներգաղթյալ ամուսինը ստանալ Medicare:

Medicare-ը դաշնային առողջության ապահովագրության ծրագիր է Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների կամ մշտական օրինական բնակիչների համար, ովքեր 65 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի են, որոշակի հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդ կամ ունեն երիկամային հիվանդության վերջնական փուլ (ESRD):

Ներգաղթյալները կարող են ստանալ Medicare, եթե նրանք համապատասխանում են իրավասության պահանջներին Medicare-ը առողջության ապահովագրության անհատական ծրագիր է, ուստի, եթե դուք ունեք Medicare, դուք չեք կարող ստանալ այն ձեր ամուսնու կամ ծնողների համար:

Դուք կարող եք օգնել ձեր ծնողներին կամ ամուսնուն սկսել ԱՄՆ-ում մշտական բնակություն հաստատելու գործընթացը, որպեսզի նրանք կարողանան բավարարել Medicare-ի կացության իրավունքի պահանջներին: Մշտական օրինական բնակություն հաստատելու համար ներգաղթյալներին անհրաժեշտ է գրին քարտ և նրանք կարող են դիմել իրենց ընտանիքի միջոցով՝ համաձայն ԱՄՆ քաղաքացիության և ներգաղթի ծառայության (USCIS): Եթե դուք ԱՄՆ քաղաքացի եք կամ մշտական օրինական ռեզիդենտ եք, ձեր ծնողները կամ ամուսինը կարող են դիմել գրին քարտ ստանալու համար՝ ձեզ հետ ունեցած հարաբերությունների ուժով:

Եթե իրավասության մյուս բոլոր պահանջները բավարարվեն, անհատները կարող են ստանալ պրեմիում-անվճար Medicare A՝ հիմնված իրենց սեփական կամ ամուսնու, ծնողի կամ երեխայի եկամուտների վրա: Medicare-ի ծախսերի մասին ավելին մանրամասն ներկայացված է ստորև:

Որո՞նք են Medicare-ի իրավասության պահանջները ներգաղթյալների համար:

Երբ ներգաղթյալները բավարարում են կացության պահանջներին, իրավասությունը և գրանցումը գործում են նույն կերպ, ինչ այլ Medicare ստացողների համար: Ներգաղթյալները պետք է հաստատեն մշտական օրինական բնակության իրավունք՝ Medicare-ի համար դիմում ներկայացնելուց առաջ՝ ապրելով ԱՄՆ-ում հինգ տարի շարունակ:

Գրին քարտը թույլ է տալիս ներգաղթյալներին աշխատել և ապրել ԱՄՆ-ում: Համաձայն ԱՄՆ ներգաղթի օրենքների, ներգաղթյալները կարող են դիմել գրին քարտի համարդիմել տարբեր ձևերով, ներառյալ.

 • Ընտանիքի միջոցով
 • Աշխատանքի միջոցով
 • Որպես հատուկ ներգաղթյալ
 • Փախստականի կամ ապաստանի կարիք ունեցողի կարգավիճակի միջոցով
 • Որպես մարդկանց թրաֆիքինգի կամ հանցագործության զոհ
 • Որպես բռնության զոհ
 • Գրանցամատյանի միջոցով

Ներգաղթյալները պետք է լրացնեն I-485 ձևաթուղթը՝ մշտական օրինական հիմնական բնակության գրանցման կամ կացության կարգավիճակը փոփոխելու դիմումը: Հովանավորը կամ հայցվորը կարող է լրացնել ձևաթուղթը ներգաղթյալի անունից:

Ի լրումն մշտական օրինական բնակության պահանջի, Medicare-ի իրավասության պահանջները ներառում են.

Եթե դուք իրավասու եք Medicare ստանալու հաշմանդամության պատճառով, դուք պետք է ստանաք հաշմանդամության նպաստներ Սոցիալական ապահովության վարչության (SSA), Երկաթուղային աշխատողների խորհրդի (RRB) միջոցով կամ որպես պետական աշխատող:

Երբվանի՞ց է սկսում հաշվարկվել մշտական օրինական բնակության հաստատման համար ժամանակը:

Medicare-ի համար հնգամյա մշտական օրինական կացության պահանջը սահմանելու հաշվարկը սկսվում է այն օրվանից, երբ դուք ստանում եք մշտական կացության կարգավիճակ: USCIS-ի կայքը ներկայացնում է գրին քարտի գործընթացները և ընթացակարգերը, որոնք կօգնեն ձեզ դիմել: Կայքն իր բազմալեզու ռեսուրս կենտրոնի միջոցով առաջարկում է տեղեկատվություն մի քանի լեզուներով:

Ի՞նչ հաշմանդամություն ունենալն է ներգաղթյալին թույլ տալիս ստանալ Medicare:

Ներգաղթյալները, որոնք ստացել են մշտական բնակության իրավունք, 65 տարեկանից ցածր են և հաշմանդամություն ունեն, կարող են նաև ստանալ Medicare: Դուք նախ պետք է բավարարեք Սոցիալական Ապահովության Հաշմանդամության Եկամտի (SSDI) նպաստների համար նույն իրավասության պահանջներին, որոնք վերաբերում են քաղաքացիներին․դրանք հիմնված են աշխատանքային պատմության, եկամտի, Սոցիալական ապահովության հարկերի վճարման հիման վրա և Սոցիալական Ապահովության հարկերի կուտակված բավարար տարիների, որոնք հավասար են 20-ից 40 աշխատանքային կրեդիտի (հինգից մինչև 10 տարի):

Եթե դուք 65 տարեկանից ցածր եք, կարող եք ստանալ Medicare, եթե առնվազն 24 ամսվա ընթացքում ստացել եք RRB հաշմանդամության ամսական նպաստ ընդհանուր հաշմանդամության համար: RRB-ն օգտագործում է սոցիալական ապահովության ուղեցույցները՝ որոշելու հաշմանդամությունը:

Կան մի շարք հնարավոր խանգարումներ, որոնք կարող են հաստատել ձեր հաշմանդամությունը: Սոցիալական ապահովության վարչությունը ձեզ համարում է հաշմանդամ, եթե դուք չեք կարող անել այն աշխատանքը, որը նախկինում անում էիք, ձեր առողջական վիճակի պատճառով, չեք կարող կատարել այլ աշխատանք ձեր առողջական վիճակի պատճառով, և ձեր հաշմանդամությունը ակնկալվում է, որ կտևի առնվազն 12 ամիս կամ կարող է ձեր մահվան պատճառ դառնալ: Տե՛ս Սոցիալական ապահովության ցուցակը այստեղ: Ի լրումն այլ հաշմանդամության տեսակների, դուք կարող եք իրավասու լինել Medicare-ի ապահովագրության համար, եթե․

 • Դուք ունեք ԿԱՍ և ստանում եք SSDI կամ RRB հաշմանդամության նպաստներ:
 • Դուք ունեք Երիկամի քրոնիկ հիվանդություն և լրացրել եք Medicare-ի դիմումը: Դուք կամ ձեր ամուսինը պետք է բավական երկար աշխատած լինեք Սոցիալական ապահովության վարչության ներքո, RRB-ում կամ որպես պետական աշխատող՝ կենսաթոշակային նպաստ ստանալու համար։

Ի՞նչ արժե Medicare-ը ներգաղթյալների համար:

Ներգաղթյալների համար բուժօգնության ծախսերը տարբերվում են՝ կախված մի քանի գործոններից, որոնք մանրամասն նկարագրված են այստեղ.

 • Աշխատանքային պատմություն և Medicare-ի հարկերի վճարում.
  • Պրեմիում-անվճար A բաժնի համար իրավասու լինելու համար անհատը պետք է իրավունք ունենա ստանալու Medicare՝ հիմնված իր սեփական կամ ամուսնու, ծնողի կամ երեխայի եկամուտների վրա: Աշխատողը պետք է ունենա եռամսյակի փոխհատուցման (QC) սահմանված քանակ և դիմում ներկայացնի Սոցիալական ապահովության վարչության կամ RRB նպաստների համար: Պահանջվող QC-ների ճշգրիտ թիվը կախված է նրանից, թե արդյոք անձը դիմում է A բաժնի (հիվանդանոցային ապահովագրություն) տարիքի, հաշմանդամության կամ Երիկամի քրոնիկ հիվանդության հիման վրա:
  • Եթե անհատը իրավասու չէ պրեմիում-անվճար A բաժնին, նա կարող է գնել այն, եթե 65 տարեկան է կամ ավելի բարձր տարիքի և ընդգրկված է B բաժնում: 2022-ին A բաժնի ամսական հավելավճարը կա՛մ 274 ԱՄՆ դոլար է, կա՛մ 499 դոլար՝ կախված նրանից, թե որքան ժամանակ եք կամ ձեր ամուսինն աշխատել և վճարել Medicare-ի հարկերը: Մինչ դուք պետք է գնեք B բաժինը, եթե որոշեք գնել A-ն, դուք կարող եք գնել B-ն, և չգնել A-ն:
 • B բաժնում գրանցում․
  • Եթե դուք գրանցվում եք B բաժնում (բժշկական ապահովագրություն), դուք վճարում եք ստանդարտ ամսական 170,10 ԱՄՆ դոլար 2022 թվականին: Տես ստորև B բաժնի և D բաժնի լրացուցիչ արժեքները ավելի բարձր եկամուտ ունեցող մարդկանց համար:.
 • Եկամուտ․
  • Եթե երկու տարի առաջ IRS հարկային հայտարարագրում նշված ձեր փոփոխված ճշգրտված գրանցված եկամուտը գերազանցում է որոշակի գումարը ($91,000-ից բարձր), դուք կվճարեք ստանդարտ պրեմիումի գումարը և Եկամտին վերաբերող ամսական ճշգրտման գումարը (IRMAA): Այս լրացուցիչ գումարը վերաբերում է Medicare B բաժնին և D բաժնին (դեղատոմսով դեղերի փոխհատուցում): o Եթե ձեր եկամուտը և ֆինանսական ռեսուրսները ցածր են որոշակի շեմից, դուք կարող եք օգնություն ստանալ Medicaid-ից՝ վճարելու Medicare-ի
  • հավելավճարները և այլ փոքր ծախսեր: Դուք կարող եք իրավասու լինել Medicare խնայողական ծրագրերինծրագրերին (MSPs), ինչպիսիք են Որակավորված Medicare Շահառուների Ծրագիր, Նշված ցածր եկամուտ ունեցող շահառուների ծրագիր կամ որակավորման անհատական ծրագիր:
  • Medicaid-ը կարող է նաև Medicare-ի ապահովագրությունը դարձնել ավելի մատչելի՝ վճարելով որոշակի ծառայությունների համար, որոնք Medicare-ը չի վճարում: Medicaid-ը կարող է փոխհատուցել լսողական սարքերի որոշ կամ ամբողջ ծախսերը օրինակ: Medicaid-ը կարող է նաև փոխհատուցել ավելի քան 100 օր խնամքի համար հմուտ բուժքույրական հաստատությունում, մինչդեռ Medicare-ը վճարում է միայն առավելագույնը 100 օրվա համար յուրաքանչյուր անգամի համար: Այս ծրագրերի իրավասությունը կախված է ձեր եկամուտից, ակտիվներից և այլ խնայողական ծրագրերի իրավասությունից, որոնք վարում են պետական մարմինները և ոչ առևտրային կազմակերպությունները:
 • Medicare հավելյալ ապահովագրություն (Medigap)
  • Եթե դուք ընտրում եք գնել Medigap-ը, որը կօգնի փոխհատուցել նվազեցումները, համավճարները և համաապահովագրության վճարները, երբ ստանում եք ձեր օրիգինալ Medicare A և B նպաստները, դուք վճարում եք ամսական հավելավճար: Ամսական հավելավճարները տարբերվում են՝ կախված ձեր բնակության վայրից, տարիքից, սեռից և ծխախոտի օգտագործումից: Դուք պետք է գրանցված լինեք Medicare A և B-ում՝ Medigap գնելու համար, և դուք չեք կարող միաժամանակ գրանցվել Medicare առավելությունների ծրագրում:
 • Medicare առավելությունների ծրագիր
  • Medicare առավելությունների ծրագրի բոլոր անդամները պետք է շարունակեն վճարել A բաժնի ամսական հավելավճարները, եթե նրանք չեն ստանում այն անվճար և B բաժնի ամսական հավելավճարները: Medicare առավելությունների ծրագիրը կարող է ամսական հավելավճար գանձել: Առողջապահական խնամքի և դեղատոմսով դեղերի համար կարող են կիրառվել տարեկան պահումներ, ինչպես նաև համավճարներ և համապահովագրություն, երբ դուք ստանում եք նպաստներ: Դուք պետք է գրանցված լինեք Medicare A և B բաժիններին Medicare առավելությունների ծրարգրին միանալու համար:
 • Medicare D բաժնի դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի փոխհատուցում.
  • Եթե դուք որոշեք գնել Medicare D բաժինը, դուք վճարում եք ամսական հավելավճար, որը տատանվում է՝ կախված ձեր ծրագրից: Նվազեցման, համավճարների և համաապահովագրության վճարներ են կիրառվում, երբ դուք ստանում եք ձեր նպաստները: Դուք կարող եք որակավորվել լրացուցիչ օգնության համար՝ հիմնվելով ցածր եկամտի վրա, որը կօգնի փոխհատուցել որոշ ծախսեր: Դուք կարող եք ստիպված լինել վճարել IRMAA, եթե երկու տարի առաջ ձեր եկամուտը գերազանցում էր $91,000-ը, ինչպես B բաժնի դեպքում: Դուք պետք է գրանցված լինեք A և/կամ B բաժիններում D-ի ծրագիր գնելու համար:
 • Ուշ գրանցման տույժեր․
  • Դուք կարող եք կրել ուշ գրանցման տույժեր Medicare-ի որևէ բաժնի համար, եթե դուք չգրանցվեք, երբ իրավասու եք: Ստացեք օգնություն Medicare-ում գրանցվելու վերաբերյալ որոշումների հարցում՝ ուշ վճարներից խուսափելու համար:

Ի՞նչ կասեք ներգաղթյալների համար Medicare-ի առավելությունների մասին:

Medicare-ը տրամադրում է գրավոր ռեսուրսներ թվարկված ստորև աղյուսակում հետևյալ  լեզուներով՝ արաբերեն, հայերեն, կամբոջերեն, իսպաներեն, չինարեն, ճապոներեն, վիետնամերեն, կորեերեն, ռուսերեն, պարսկերեն, գերմաներեն, հունարեն, ֆրանսերեն, հաիթիական կրեոլերեն, իտալերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, տագալերեն, հինդի, հմոնգ, լաոսերեն, սամոա և տոնգա: Իմացեք յուրաքանչյուր թեմայի մասին՝ սեղմելով այս հղման վրա, ընտրելով ձեր լեզուն և կարդալով CMS-ի կողմից հրապարակված ռեսուրսը։

Medicare ռեսուրսներ

Medicare-ը տրամադրում է գրավոր ռեսուրսներ թվարկված ստորև աղյուսակում հետևյալ լեզուներով՝ արաբերեն, հայերեն, կամբոջերեն, իսպաներեն, չինարեն, ճապոներեն, վիետնամերեն, կորեերեն, ռուսերեն, պարսկերեն, գերմաներեն, հունարեն, ֆրանսերեն, հաիթիական կրեոլերեն, իտալերեն, լեհերեն, պորտուգալերեն, տագալերեն, հինդի, հմոնգ, լաոսերեն, սամոա և տոնգա: Իմացեք յուրաքանչյուր թեմայի մասին՝ սեղմելով այս հղման վրա, ընտրելով ձեր լեզուն և կարդալով CMS-ի կողմից հրապարակված ռեսուրսը։

Ռեսուրս Ինչպես օգտագործել այս ռեսուրսը
ՍՍտացեք օգնություն ձեր Medicare-ի ծախսերի հետ կապված Տեսեք, թե արդյոք ձեր եկամուտը երկրորդ էջի գծապատկերում նշված սահմանաչափերից, թե ցածր է: Կապվեք ձեր նահանգային Medicaid գրասենյակ՝ տեսնելու, թե արդյոք դուք համապատասխանում եք MSP-ների միջոցով ֆինանսական օգնության համար:
Medicare-ի դիաբետի պարագաների և ծառայությունների փոխհատուցում Շաքարային դիաբետի վերաբերյալ Medicare-ի լուսաբանման աղյուսակը կարդացեք վեցից ութերորդ էջերում՝ Medicare-ի B բաժնում և Medicare-ի D բաժնում ընդգրկված որոշ դիաբետի ծառայությունների և մատակարարումների արագ ակնարկի համար: Ամբողջ գրքույկը պարունակում է մանրամասներ Medicare-ի ապահովագրության մասին և ներառում է: խորհուրդներ, որոնք կօգնեն վերահսկել շաքարային դիաբետը։
Մնա առողջ Medicare-ի կանխարգելիչ ծառայություններ Թերթեք Medicare B բաժնի կանխարգելիչ և զննման ծառայությունների փոխհատուցումը, որը դասավորված է այբբենական կարգով:
Դուք կատարե՞լ եք ձեր տարեկան Medicare ծրագրի վերանայումը Կարդացեք երկէջանոց գրքույկը այն մասին, թե երբ կարող եք փոխել ձեր Medicare ծրագիրը, որտեղ համեմատել ձեր տարածքում առկա ծրագրերը և ում հետ կապվել օգնության համար:
Ի՞նչ է Medicare-ը: Ի՞նչ է Medicaid-ը: Կարդացեք Medicare-ի դաշնային առողջության ապահովագրության և Medicaid ֆինանսական աջակցության ծրագրերի համառոտ ակնարկը:
4 ծրագիր, որոնք կարող են օգնել ձեզ վճարել ձեր բժշկական ծախսերը Կարդացեք դաշնային և նահանգային ծրագրերի բացատրությունը, որոնք կարող են օգնել վճարել առողջության և դեղատոմսով դեղերի ծախսերը, եթե դուք բավարարում եք եկամտի սահմանաչափերի:
Medicare հավելյալ ապահովագրություն Կարդացեք Medigap-ի ծրագրերի այս ակնարկը, որը կարող է հասանելի լինել ձեզ, եթե ունեք օրիգինալ Medicare A և B բաժիններ:
Կարճ տեղեկություն Medacare-ի մասին Medicare-ի առողջության ապահովագրության մասին համառոտ ռեսուրս և տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչպես ստանալ օգնություն, որն անհրաժեշտ է ձեր Medicare-ի նպաստների վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու համար:
Medicare-ի ամփոփ ծանուցում A բաժնի համար (հիվանդանոցային ապահովագրություն) Վերանայեք այս ձևաթուղթը, երբ ստանաք Medicare-ի ամփոփ ծանուցում (MSN) Medicare-ի A բաժնի կողմից վճարված ծառայությունների համար: Ներառում է հեռախոսահամար, որին կարող եք զանգահարել, եթե թարգմանչական ծառայությունների կարիք ունեք, և տեղեկության, թե ինչպես բողոքարկել, եթե համաձայն չեք մերժված հայցի հետ:
Medicare-ի ամփոփ ծանուցում B բաժնի համար (Բժշկական ապահովագրություն) Վերանայեք այս ձևաթուղթը, երբ ստանաք MSN Medicare-ի B բաժնի կողմից վճարված ծառայությունների համար: Ներառում է հեռախոսահամար, որին կարող եք զանգահարել, եթե թարգմանչական ծառայությունների կարիք ունեք, և տեղեկության, թե ինչպես բողոքարկել, եթե համաձայն չեք մերժված հայցի հետ:
Մնացեք պաշտպանված COVID-19-ից Medicare-ը փոխհատուցում է պատվաստանյութը Մեկ էջ այն մասին, թե ինչ է ձեզ անհրաժեշտ Medicare-ից COVID-19 պատվաստանյութը ստանալու համար և ավելի շատ տեղեկություն Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոններից (CDC)՝ պաշտպանված մնալու մասին:
Բերեք ձեր Medicare քարտը, երբ ստանաք ձեր COVID-19 պատվաստանյութը Ցույց է տալիս, թե ինչ տեսք ունեն ձեր կարմիր, սպիտակ և կապույտ Medicare քարտերը:
Medicare-ը փոխհատուցում է COVID-19 պատվաստանյութը Կարդացեք այն մասին, թե ինչպես է Medicare-ը փոխհատուցում COVID-19 պատվաստանյութը և խթանող պատվաստումները:
Որտեղ ստանալ Ձեր Medicare-ի հարցերի պատասխանները Կարդացեք՝ հասկանալու համար, թե երբ կապվել Medicare-ի հետ և երբ կապվել SSA-ի հետ, նաև՝ ինչպես գրանցվել Medicare-ում:

Իմացեք ավելին մեր աղբյուրներից

Kelly-Blackwell Headshot
Certified Senior Advisor (CSA)®

As a health care professional since 1987, Kelly Blackwell has walked alongside and cared for seniors as they journey through the season of their fourth quarter of life. Blackwell holds a Bachelor of Science in nursing from the University of Northern Colorado, a Master of Science in health care administration from Grand Canyon University, an interprofessional graduate certificate in palliative care from the University of Colorado Anschutz Medical Campus and holds a Certified Senior Advisor® credential from the Society of Certified Senior Advisors.

Blackwell contributes to the University of Colorado-Anschutz blog and has been published in “The Human Touch” distributed by the University of Colorado Center for Bioethics and Humanities. She cowrote “Dying Is” for Pathways Hospice.

A registered nurse, Blackwell understands health insurance choices influence quality of life and are driven by values, goals, and beliefs. She’s passionate about engaging with, educating, and empowering seniors as they navigate the health care system. She’s equipped to lend an experienced, compassionate voice to beneficiaries seeking information about Medicare Advantage Plans.

As a CSA®, Blackwell has access to valuable resources for Medicare beneficiaries. Her work as a bedside nurse and clinical manager has given her the opportunity to see how Medicare rules, regulations, and benefits work when patients need them. With a passion to learn and to make a difference in the lives of seniors, Blackwell supports seniors through Medicare and fourth-quarter life decisions.